Craps

Ibland kallar man craps lite slarvigt för tärning eller till och med kasta tärning. Detta anses av de flesta vara att förringa spelet som är mer än att bara kasta tärning. Som de flesta andra casinospel bygger det huvudsakligen på slumpen och att ha turen med sig, men för den erfarne spelaren är det mer än så. Många sätter en ära i att behärska spelet ur alla synvinklar, och har sin egna taktik. Möjligheterna till insats är många, men för en nybörjare räcker det gott och väl att behärska några av fälten för att kunna vara med och vinna.

Historia

De flesta känner nog igen craps-bordet från allehanda filmer. Det blir ofta högljutt runt bordet, och spelarna kan vara med att kasta tärningarna, eller bara satsa på vad tärningarna kommer att visa.

Teorierna om craps historia går ganska mycket isär. Det finns en del historier som vill påvisa att craps härstammar så långt tillbaka som 1300-talets England. Där spelades ett spel som kallades Hazard, och som påminner en del om dagens craps. Andra menar att det är fransmännen som är upphovsmän. Deras Crapaud påminner mycket om såväl Hazard som dagens craps, och det finns skäl att tro att craps skulle kunna vara en engelsk förenkling av Crapaud. Oavsett var ursprunget ligger är det först på 1800-talet som spelet får ordentligt fäste, och de slutgiltiga reglerna fastställdes. Detta faktum tillskrivs framförallt Bernard de Mandeville som tog med spelidén till Amerika.Genom att craps spelades flitigt på resande fot eftersom det var enkelt att ha tärningar i bagaget, fick spelet snabbt en bred spridning över hela den amerikanska kontinenten. Genom spel på bland annat flodbåtarna på Mississippi var det många som kom i kontakt med spelet, och dess regler.

Utformning

Bordet i craps kan för den oinvigde te sig en aning skrämmande. Det är många fält och olika sätt att göra sin insats på, men sätter man sig väl in i de olika satsningarna upptäcker man snart att de flesta innebär ganska okomplicerade bets. Man brukar dela in oddsen i grundläggande huvudinsatser, det är de som är de vanligast förekommande, och sedan de lite vildare insatser som ger riktigt bra betalt men som ytterst sällan faller ut.

För att vara med och spela och vinna räcker det med att lära sig några grundläggande insatser, och många hittar sedan sin egen vinnartaktik genom att bygga på, och komplettera, de grundläggande insatserna.

Spelets gång

Spelet går ut på att två tärningar kastas så att de studsar via en vägg, och sedan visar ett antal prickar. Detta antal prickar avgör vem som vinner. Den som kastar tärningarna kallas för “Shooter”, och på ett ordinärt casino är detta en uppgift som går runt bordet i turordning medurs. Skulle man av någon anledning inte vilja vara shooter, kan man bara säga “pass”, och turen går vidare till nästa spelare.

Beroende på vilka insatser som gjorts, kan shootern få göra flera efterföljande kast innan spelomgången är klar.

Insatser och vinstalternativ

De fyra vanligaste insatserna är:

Pass line bet”

Detta är den i särklass vanligaste satsningen, och ger vinst om tärningarna tillsammans visar 7 eller 11. Eftersom 2, 3 och 12 innebär omedelbar förlust, återstår 4-6 och 8-10, vilket blir spelarens “point”. Shootern får då fortsätta att kasta tärningarna tills att man uppnår en 7:a och missar vinsten, eller träffar sin point och vinner.

Don’t pass line bet”

Här är det tvärtom mot “Pass line bet”. Om shootern kastar en 7:a eller 11:a förlorar man direkt. Här ger istället 2 och 3 omedelbar vinst, medan 12 innebär “Tie” alltså lika och man behåller insatsen. Om shootern här får 4-6 eller 8-10 vid första kastet, måste ytterligare kast ske även här. Här gäller det att i så fall uppnå en 7:a för vinst, dock innan en “point” har vunnit under ett “pass line bet”

Come bet”

Liknande regler som vid “Pass line bet”, men med den viktiga skillnaden att insats kan ske efter shootern gjort sitt första kast och fått sin “point”. Vinst blir det på 7:a och 11:a, men förlust för 2:a, 3:a och 12:a.

Don’t come bet”

Detta bet är motsatsen till Come bet, och följaktligen blir det alltså vinst på 2:a och 3:a och lika på en 12:a. 7 och 11 innebär däremot omedelbar förlust. Även här kan det bli en come point, och shootern tvingas göra en 7:a innan pointen kommer igen.

Totalt finns det 40 olika sätt att göra sina insatser och förutom de fyra viktigaste förekommer det bland annat “Field bets”, “Big bets” och “Odds bets”.

Vilka vinster som de olika satsningarna genererar, står alltid angivet på bordet. Det är viktigt att ta till sig denna information för att ta kloka beslut. Om det står 1:1 som utbetalning, innebär det att spelaren förutom sin insats får lika mycket till. 3:1 motsvarar på samma sätt att en satsad hundralapp ger tre tillbaka förutom den egna insatsen.